Ett bolags stöttepelare
Sedan tidigt 1970-tal driver Rolf Åström revisionsbolaget Yrkesrevisorerna AB. Idag består företaget av fyra delägare och lika många anställda. Det är med stark 'entreprenörsanda och förankrad visdom som de tar sig an en ibland ganska blåsig marknad.
Vi möter Rolf Åström, en av Yrkesrevisorerna AB:s delägare. Han är gammal i yrket och har en gedigen erfarenhet av branschen. Sedan en tid tillbaka är hans kontor förlagt i Upplands Väsby och företaget arbetar lokalt lika ofta som rikstäckande.
Liksom de flesta andra revisionsbolag består verksamheten i Rolfs firma av att granska främst aktiebolag och stiftelser av olika slag. Sedan lång tid tillbaka är aktiebolag, enligt lag, bundna att anlita en revisor. Verksamheten bedrivs med kunnighet och noggrannhet men till skillnad från många redovisningsbyråer utmärker sig denna firmas verksamhet. Yrkesrevisorerna är en renodlad revisionsbyrå vilket det inte finns så många av idag. Och Rolf stoltserar med detta, även om det ofta tycks obegripligt för kunden.
- Aktiebolagen väljer ofta att leja bort sin redovisningsbit. Då lämnar man den till en redovisningsbyrå. Efter ett tag dimper det ner en räkning från dem och sen ytterligare en från revisionsbyrån. Vad många bolag inte tycks förstå är att de i sin tur, enligt lag, måste lämna över bokföringen till en auktoriserad revisor som utför en slutgranskning av bokföringen.
 
Rolf hoppas att hans företag ska fortsätta ge människor god information om detta så att okunnigheten sinar. 
- Vi utför det vi har blivit beordrade att göra. Man får inte glömma att vi också har ett kontrollorgan, nämligen Revisionsnämnden, över oss och vi måste alltid föregå med gott exempel.
Däri tror Rolf att en av orsakerna ligger till den brist som idag finns på revisorer.
- Kraven på oss revisorer är höga. Och lagmässigt sätt bara ökar våra plikter från år till år. Många revisorer känner sig inskränkta och isolerade tror jag. Sådant stjäl charmen ifrån yrket och så söker de sig bort ifrån branschen.
 
Trots detta är konkurrensen om uppdragen ganska stor men en trygghet för företaget är att deras tjänst faktiskt är lagstadgad.   
- Vi trivs med den omfattningen vi har. Visst skulle vi kunna expandera mycket, men vi är nöjda storleksmässigt.
Rolf har en lust till yrket och tror på den renodlade verksamheten som revisionsbyrå. Med den tron och erfarenheten tar sig Yrkesrevisorerna AB an nya bolag, i nya delar av landet.

Esset Revision

Bransch:
Tjänster

Telefon: 0771-46 60 00
Fax: 08-768 01 89


Email:
rolf_astrom@telia.com

Hemsida:
www.esset.se

Adress:
Esset Revision
Kvarnvägen 3
19421 UPPLANDS-VÄSBY

| 13 SENASTE FÖRETAGEN